La fita

A la classe dels videojocs, cadascú ha pintat una pedra on ens representa i després de debatre i reflexionar, hem entès que a dintre l’escola formem part d’un conjunt. Encara que aquest any no ens podem relacionar amb els altres grups a causa de la pandèmia, a l’entrada de l’escola tenim una gran fita amb totes les pedres que ens recorda aquesta unitat.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close