EDUCACIÓ EMOCIONAL

Aquest curs estem formant part d’un programa d’educació emocional  organitzat i coordinat pel Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica de la Universitat de Barcelona.

Els continguts del programa giren al voltant de cinc eixos: consciència emocional, regulació emocional, autoestima, habilitats socioemocionals i habilitats de vida.

L’objectiu d’aquest programa és facilitar el desenvolupament de les competències emocionals dels infants per contribuir al seu propi benestar personal i afavorir les relacions d’aquests amb altres persones del seu entorn.

L’educació emocional es porta a terme mitjançant metodologies vivencials i participatives, i l’aula esdevé un espai acollidor on l’infant pot expressar el que sent i ser respectat en expressar-ho.

En el vídeo que us mostrem, estem realitzant una activitat de relaxació en què simplement ens estirem a terra per descansar i connectar amb el nostre benestar interior. Sentim com entra i surt l’aire del nostre cos i, a poc a poc, ens anem relaxant.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close