TALLERS – ACTIVITATS INTERNIVELL

Conills i Bombers hem iniciat l’experiència d’activitats internivells per molts aspectes positius, socials i emocionals, que es desenvolupen a més dels aspectes didàctics i dels curriculars. Afavoreixen la interrelació dels infants del mateix cicle que potser d’ una altra manera difícilment es relacionarien ja que sovint es centren en companys/es de la classe. Surten de l’ aula per descobrir altres espais , altres mestres… amb l’expectació que comporta viure situacions noves i diferents; i així anar adquirint autonomia i seguretat personal. Canvien els rols, s’ha de cooperar per realitzar les activitats, s’han d’ ajudar entre ells… d’aquesta manera s’ estableixen nous rols i noves sensacions entre ells i vers els mestres, que els ajudaran a desenvolupar noves estratègies de relació i cooperació. Faciliten que els infants puguin compartir les seves estratègies de pensament que els ajudaran a trobar solucions als problemes i a avançar en les seves habilitats de coneixement. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close