AMBIENT D’ART

En aquest ambient es busca que els infants puguin desenvolupar les seves experiències creatives i artístiques, iniciant l’expressió de diverses grafies i traços, així com experimentar amb materials diversos que aportin diferents tècniques i propostes per treballar el llenguatge plàstic.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close